Voorwaarts Korfbal Club

Beste allemaal,

Zoals steeds … hieronder staat enkel wat ik nu (31/07/2020 te 02:00) kan terugvinden. Kan best zijn dat er nog veranderingen en aanpassingen komen.

I) Richtlijnen KBKB

De Nationale Veiligheidsraad heeft afgelopen maandag de laatste richtlijnen die reeds geldend waren voor sportbeoefening bekrachtigd met enkele extra zaken. Concreet betreft het volgende items:

 • Registratieplicht. Op elke activiteit dienen de aanwezigheden geregistreerd te worden. Dit in functie van mogelijke contacttracing. Het betreft één bezoeker of deelnemer per huishouden (de gegevens kunnen zicht beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres). Deze registratieplicht geldt in de Provincie Antwerpen ook voor alle horeca. Verzamelde contactgegevens dienen 4 weken bijgehouden te worden en mogen nadien vernietigd worden.
 • Mondmaskerplicht: Er geldt een mondmaskerplicht voor de toeschouwers van al deze sportwedstrijden en -evenementen. De federatie raadt verder aan om vanaf heden dat steeds alle +12 jarigen zich steeds van en naar de club verplaatsen met een mondmasker en bovendien ook op club steeds een mondmasker dragen ingeval dat 1,5 meter afstand tussen personen niet kan gegarandeerd worden.
 • Competitie: Er werd beslist om de start van de veldcompetitie voor senioren uit te stellen tot blok V03 (19 – 20 september 2020). De competitie voor de jeugd (U12, U14, U16, U19) zal starten in het geplande blok V01 (5 – 6 september 2020). We hopen met dit uitstel onze competitie op te starten op een manier dat de organisatie hiervan realistisch blijft. Wel dienen er voor senioren 2 midweekspeeldagen ingepland te worden om de verplaatste speeldagen in te halen. Voorlopig blijft de planning van de zaalcompetitie onaangeroerd. We hopen dat iedereen de maatregelen van de overheid goed opvolgt om zo een organisatie van onze zaalcompetitie mogelijk te maken. Het vernieuwd blokschema zal u deze week bekendgemaakt worden.
 • Wedstrijden: De federatie laat de komende 4 weken geen tornooi-organisaties toe. Verder de KBKB raadt alle clubs af om wedstrijden te organiseren.
 • Evenementen: De federatie raadt af om de komende 4 weken evenementen te organiseren op en naast de club.
 • Kampen: Voor de organisatie van kampen blijven de bestaande regels gelden.

 Vandaag kwam daar bij:

 • Enkel contactloos sporten is toegestaan
 • Meerderjarigen mogen maximaal in groepen van 10 personen bijeenkomen.
 • Dragen van een mondmasker is verplicht op het volledige grondgebied.

II) Algemene maatregelen die gelden voor de hele provincie Antwerpen

Moet ik een mondmasker dragen tijdens het sporten (lopen, fietsen, …)?

 • Wanneer je intensief sport en dus een grote fysieke inspanning levert, (bv. bij joggen, lopen, fietsen …) moet je geen mondmasker dragen. Voorwaarde is wel dat je dan sport in daartoe bestemde sportinfrastructuur -zoals bijvoorbeeld een sporthal, een voetbalveld, een tennisbaan of een fit-o-meter, óf op plaatsen en tijdstippen waarop het risico voor overdracht van het virus klein is. Bijvoorbeeld in een omgeving waar er weinig of geen andere mensen zijn, of op plaatsen waarbij je elkaar slechts toevallig of zeer kortstondig kruist.

Welke sporten mogen nog in de provincie?

 • Voorlopig is alleen contactloos sporten toegestaan. Bijvoorbeeld wel lopen, fietsen, wandelen, vissen, ... Maar karate, judo, voetbalwedstrijden, en soortgelijke sporten mogen niet, voor niemand ook niet voor kinderen. Sportactiviteiten waarbij de ‘fysieke afstand’ niet mogelijk is, vormen een immers een groot risico op een COVID-19 besmetting.
 • Alle sporten in groepsverband zijn toegestaan voor kinderen onder de 18 jaar.
 • Sporten in groepsverband met meer dan 10 personen is verboden voor sporters boven de 18 jaar. En ook dan gelden de afstands- en hygiënemaatregelen.

Definitie contactloos sporten: sporten of beweegvormen waar contacten vermeden worden. Bij de sportactiviteiten moet de fysieke afstand worden gewaarborgd (minstens 1,5 meter afstand houden). Dit betekent dat deelactiviteiten van een sport waar de veiligheidsafstand niet kan gegarandeerd worden niet toegestaan is.

III) Wat betekend dit allemaal voor de club

Voor alle jeugdleden jonger dan 18 jaar (geboortedatum is het meetpunt) => Zij mogen trainen in groep (er staat schijnbaar geen beperking op de grootte van de groep).

Voor alle leden ouder dan 18 jaar => Zij mogen trainen in groepen van max 10 personen (trainer inbegrepen)

Voor iedereen, ouder of jonger dan 18 jaar, geldt:

 • Er moet contactloos worden getraind. Maw we gaan terug naar de richtlijnen van juni 2020 die bepaalden dat tijdens de training er steeds minimaal 1.5 meter is tussen de verschillende spelers/speelsters.
 • Moeten geen mondmasker dragen tijdens de training.
 • Trainers, begeleiders, TM’s … mogen een mondmasker dragen maar ook zij zorgen ten alle tijden voor het bewaren van minstens 1.5m afstand.
 • Iedereen ouder dan 12 jaar die zich buitenshuis begeeft, draagt een mondmasker in het hele publieke domein in de provincie Antwerpen. Dat betekent dat je een masker moet dragen op alle openbare plaatsen: op straat, openbare plaatsen buiten en ook openbare plaatsen binnen. Verder draag je een mondmasker op alle plaatsen waar je geen 1,5 meter afstand kan houden, zoals bijvoorbeeld op het werk. Wanneer je eet of drinkt, mag je het mondmasker even afzetten en ook thuis is een mondmasker niet verplicht. Maw … het padje, van het veld naar materiaalkot en omgekeerd, is publiek domein dus moet je mondmasker opzetten. Zodra je het veld verlaat ben je op publiek domein en moet je mondmasker opzetten.

 IV) Hieronder herhaal ik nog even de andere richtlijnen vanuit de club:

 •  Alle oefenwedstrijden worden geschrapt voor jeugd en senioren. Dit zijn zowel oefenwedstrijden op ons veld als buitenshuis aangezien we contactloos moeten trainen.
 • Kantine gaat terug in lock down status. Dwz dat we de openen om de jeugdtrainingen te kunnen laten doorgaan maar er zijn geen consumptie te verkrijgen.
 • Iedereen die de kantine betreedt houdt zijn of haar mondkapje op.
 • Zonder uitzondering duiden alle spelers/speelsters/trainers/coaches/TM’s/…. aan in Twizzit of zij aanwezig (gaan) zijn op een organisatie van de club zodat we ten alle tijden kunnen traceren wie wanneer aanwezig was en met wie in contact is gekomen.
 • Douches blijven gesloten
 • Spelers/speelsters zijn max 10 min voor de start van de training aanwezig. Na de training vertrekt de groep onmiddellijk.
 • Geen toeschouwers toegelaten
 • We vermijden ten alle tijden dat verschillende groepen samen aankomen en weggaan. Als er verschillende groepen training hebben op hetzelfde moment, dan passen de TM’s dit zo aan dat 1 groep 10 vroeger start en eindigt, en de andere groep 10 min later start en eindigt.
 • Iedereen heeft zijn eigen drinkbus bij.
 • Voor en na de training worden de ballen en handen gedesinfecteerd.
 • Materiaal zoals palen, manden en vloerplaten desinfecteren heeft weinig zin omdat de oppervlakte te groot is. De kans dat niet alles wordt gedesinfecteerd is groter dan de besmettingskans. Voordat de training start maar nadat al het materiaal werd opgesteld worden de handen terug gedesinfecteerd.
 • Werk zoveel mogelijk in vaste groepen (bubbels) van max 5 personen.
 • De ploegen trainen apart (geen mixen van ploegen).
 • De kantine wordt geopend langs de Fortzijde. Deur Jacob de Roorestraat blijft dicht. De WC’s zijn toegankelijk zolang de afstandsregels worden gerespecteerd.
 • We hebben digitale handthermometers besteld en zodra deze zijn geleverd zullen we de temperatuur meten van alle deelnemers aan een jeugdtraining.
 • Hou ten alle tijden afstand tussen de verschillende bubbels, beperk of minimaliseer besmettingsrisico’s.

 Met vriendelijke groet,

Anton

Nog 12 leden moeten een Medische Verklaring of een Medisch Attest afgeven, voor het bekomen van een geldige spelerslicentie voor de volgende competitie 2020/2021.

Senioren : Van der Reysen Sarah - Wu Cynthia - De Win Tom

U14 : Real Adorna Sofia - Van Hellem Milan

U10 : De Decker Fran - Rottiers Lou - De Meyer Seppe 

U8 : Van Hellem Annelies - Knaepen Sue - Plancke Olivia - Nita Irina Alexandra  

Niet vergeten een recnte pasfoto erbij te voegen.

Alles afgeven aan José : Rozenhof 29 te Edegem of per mail naar : vanheerentalsjose@belgacom.net

Er zijn nog mondmaskers te koop aan 5,50 euro, in de kleuren groen of groen/wit & groot of klein model.

Nu dat de voorzorgsmaatregelen tegen Corona terug strenger worden, kan iedereen een mondmasker gebruiken !

Te bekomen bij José 

Een speciale week voor KKC Voorwaarts want we hebben nu officieel Korfbalclub Edegem/Voorwaarts als satellietclub opgericht en we hebben nieuws in verband met het doorgeven van de voorzittersfakkel. In normale omstandigheden, zeker binnen onze club, momenten om de juiste (lees voldoende) aandacht aan te geven. De huidige situatie beslist er echter anders over.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie gaf voorzitter Dirk Van Rompaey aan dat hij beslist had om na de Jaarlijkse Algemene Vergadering zijn bestuursmandaat en ook voorzitterschap ter beschikking te stellen en zich op andere zaken te gaan concentreren.

“Een Algemene Vergadering in haar gewone vorm zit er niet direct aan te komen en aangezien het nieuwe seizoen nu volop voorbereid dient te worden, is het beter om nu de fakkel over te dragen zodat we voor iedereen duidelijkheid scheppen” geeft Dirk Van Rompaey aan. “Hiermee komt een einde aan zowat 30 jaar als bestuurder bij Voorwaarts en een traject als voorzitter dat ik eerst maar maximaal 10 jaar ging doen, maar uiteindelijk zijn het er 14 geworden waarvan dan nog 8 waarin ik ook het penningmeesterschap opnam. Tijd voor iets anders nu, maar ik blijf uiteraard actief binnen de vereniging onder andere als scheidsrechter”.

Bij Voorwaarts worden de bestuursfuncties in de eerst volgende Raad van Bestuur na de Jaarlijkse Algemene Vergadering vastgelegd, maar in deze omstandigheden diende er afgeweken te worden en werden alvast nieuwe afspraken gemaakt binnen de bestuursploeg. 

Yves Daelmans wordt vanaf maandag 8 juni de nieuwe voorzitter van KKC Voorwaarts, José Vanheerentals blijft algemeen secretaris en Anton De Loose zal als penningmeester de financiën behartigen.

“We hadden het graag op een andere manier willen bekendmaken, maar het is niet anders” vertelt Yves Daelmans. “Eerst en vooral willen we uiteraard Dirk ontzettend bedanken voor zijn jarenlange inzet als bestuurder en als voorzitter. Hij heeft dit steeds met hart en ziel gedaan, in goede en in kwade dagen en daar zijn we hem heel dankbaar voor. Zo gauw als mogelijk zullen dat dan ook op gepaste wijze onze erkentelijkheid uitdrukken. Met de bestuursploeg hebben we meteen enkele leuke uitdagingen zoals de lancering van het project KC Edegem/Voorwaarts, een heropstart na de lockdown op een veilige en gezonde manier bewerkstelligen en in de iets verdere toekomst Voorwaarts 100 jaar gepast vieren. De nabije toekomst bevat nog enkele vraagtekens onder andere rond de omstandigheden waarin we de nieuwe competitie kunnen aanvatten, maar als vereniging staan we sterk met veel enthousiaste en gedreven leden. Dus zowel sportief als organisatorisch blijven we op de ingeslagen weg verder werken en onze doelstellingen nastreven.” 

“De rol van voorzitter is niet te onderschatten, maar ik ben inmiddels ook al 22 jaar bestuurder waarvan 14 jaar als ondervoorzitter, dus onbekend terrein is het niet” vervolgt Yves. “Ik neem de rol op met veel goesting en met de ambitie om een nieuwe generatie bestuurders klaar te stomen zodat onze toekomst verzekerd is.”

Een toekomst die mee gekleurd zal worden door de satellietclub KC Edegem/Voorwaarts die deze week officieel het levenslicht zag. Aan het roer komt Nick Rottiers als voorzitter, Annelies Vandenberghe wordt penningmeester en Hilde Verbist vult de rol van algemeen secretaris in.

“We hebben er geweldig veel zin in” zegt Nick Rottiers “en we hopen op erg veel steun van de Voorwaarts-supporters om mee een succes te maken van dit project.”

VOORWAARTS is een Trooper-vereniging.

U kan vanaf nu Voorwaarts steunen door uw online aankopen via onze Trooperpagina te doen. https://www.trooper.be/voorwaarts

Per aankoop dat u via onze pagina doet, gaat er een percentje naar onze club. Dit bedrag wordt door het bedrijf achter de webshop betaald. U betaalt altijd hetzelfde onafhankelijk hoe u de webshop bereikt. Maar als u via onze Trooperpagina naar de webshop doorklikt,.... steunt u de club. Er zijn echt ontelbare webshop te vinden op onze Trooperpagina. Probeer het maar eens uit.

https://www.trooper.be/voorwaarts

U kan ook de TROOPERBOT (AKA Botje) installeren.

Wat doet hij voor u? U begint te shoppen. Telkens u op een Troopershop komt, zal hij verschijnen en zeggen: “bliep, bliep, Troopershop gevonden.”. U klikt om Trooper te activeren.

Meer informatie vindt u via deze link https://www.trooper.be/trooperbot

Veel succes en maak Trooper je beste vriend,

Anton

Voorwaarts nieuws
VOORWAARTS is een Trooper-vereniging.

Aankopen doen online? Ga dan eerste via:

https://www.trooper.be/voorwaarts

Zo steun je onze club!

KKC VOORWAARTS 100 jaar jong!!!!

Aftellen naar 08 april 2022 is gestart

Verjaardagen
10/08
JARNO DE LOOSE
11/08
JERCO POCKELE
11/08
ELISE JACOBS
12/08
LAUREN DE WIN
15/08
ANDY HERTOGS
15/08
WILLY LIBOT
15/08
ELIN LOOS
Met dank aan onze sponsors
Agenda
  August 2020  
M T W T F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Respect

© 2019, website powered by Twizzit.com