Een nieuwe update namens het bestuur met aandacht voor de heropstart van de trainingen, maar voornamelijk over de oprichting van een nieuwe vereniging!