Voor de leden die het niet weten: de mutualiteit geeft een deel van uw lidgeld/sportkampen/jeugduitstappen terug!

Wat je moet doen: een formulier van uw mutualiteit aan mij bezorgen (gelieve uw naam te vermelden) & ik bezorg het formulier terug met stempel en handtekening. Meer inlichtingen bij José.