Het is verboden te eten & te drinken in de sporthal te Kontich.

Via de sportdienst van Kontich kregen we de melding dat er 'snoep' werd verkocht in de sporthal & volgens het artikel van het huishoudelijk reglement is dit verboden:

"de verkoop en consumpties, onder welke vorm ook, buiten het cafetaria is niet toegestaan in de sporthal en aanhorigheden".

Gelieve u dus hieraan te houden, zowel aan de kant van de toeschouwers als aan de kant van de spelers, want er wordt regelmatig controle gedaan!

Ook mag er alleen maar water gedronken worden en geen andere dranken!