CECILE - 05/04/2022 - 53 cm - 4.335 kg

Dochter van Jacinthy & Jens Dekeyser, zus van Mona

Kleindochter van Dirk & Carina Dekeyser

Proficiat aan de ouders en de grootouders