Vandaag, dag op dag, vieren we onze 100ste verjaardag.

Wat een traject hebben we reeds afgelegd en wat een mooi pad ligt er nog voor ons!

Laat ons vanavond klinken op dat mooi verleden en een schitterende toekomst. Afspraak om 19u30!

Hoe begon het? Wel op 8 april 1922 zagen we het levenslicht en we sloten enkele maanden later aan bij de Belgische korfbalbond als 1 van de pioniers.

In de beginjaren moesten we ons nog tevreden stellen met een terreintje in de Strauss-City aan de Antwerpse Haantjeslei. Dit terrein werd al vlug ingeruild voor een betere accommodatie aan de huidige “Wezenberg”.

Amper 4 jaar later, in 1926, verhuisde Voorwaarts weer van plek. “Den Elsdonck” werd onze nieuwe vaste stek. De Elsdonckwijk beschikte over een groot potentieel aan kinderen, waar we als club handig op in wisten te spelen.

Niet alleen het ledenaantal schoot de hoogte in, maar ook de eerste ploeg kende haar gouden jaren. De 10 hierop volgende jaren bouwde Voorwaarts een schitterend palmares en dito reputatie op. Alle (!) speelsters en spelers van dit “dream-team” maakten toen deel uit van één van de nationale selecties. Dit waren de jaren ’40-’50.

De zogenaamde golden sixties waren niet zo rooskleurig voor de club. We kenden een echt dieptepunt qua ledenaantal: de wijk verouderde en andere sporttakken genoten meer belangstelling. Voorwaarts bleef echter niet bij de pakken zitten en herzag haar jeugdbeleid. De ommezwaai kende een groot succes want einde jaren 60 steeg het ledenaantal weer en werden de donkere jaren voorgoed achter ons gelaten.

Het jaar 1982 betekende een historische ommekeer. Onder impuls van toenmalig voorzitter Van Eeckhaute, bijgestaan door het gemeentebestuur van Edegem en tal van vrijwilligers werd een hangar op het recreatiedomein Fort V omgetoverd.

Onze nieuwe huisvesting werd een geweldige troef en nog steeds genieten we dagelijks van deze infrastructuur, al 40 jaar lang.

In de jaren 90 konden we een andere hangar omvormen tot een eigen sportzaal. Toen een unicum in het Belgische korfballandschap, vandaag de dag bekijken we de mogelijkheden welke richting we met deze zaal uit kunnen om een hedendaagse sportbeleving te kunnen aanbieden.

Een (tot nu toe) laatste groot infrastructuur project werd gerealiseerd met de komst van een kunstgrasterrein. Een dossier dat na vele jaren kon landen en dit in samenwerking met de gemeente en Sport Vlaanderen. Vaarwel aan de konijnenwei met oneffenheden, grote plassen en topsport onwaardig.

Ondertussen blijven we verder groeien als club. Voorwaarts en Edegem tellen nu samen meer dan 250 leden, waarvan meer dan 100 jeugdleden.

Het hele jaar staat in het teken van onze 100ste verjaardag. 

Enkele belangrijke data:

5 juni: veldfinales U19 en senioren op ons terrein

14 augustus: 100 jarigen tornooi op Minerva

16 september: groot galafeest

Op naar de volgende 100 jaar!

Yves