MANON - 22 maart 2022 - 50 cm - 2.970 kg

Dochter van Quirine Van Pelt & Philippe Brys - zusje voor Aurélie Brys

Meter: Stéphanie Nolf & peter: Arthur Van Pelt

Proficiat met de geboorte van een 2de dochter aan de ouders, meter en peter en de grootouders