Voorwaarts Korfbal Club

Heropstart sportsector fase 2 - Leidraad voor een verantwoorde heropstart vanaf 18 mei

Bron: https://www.vlaamsesportfederatie.be/nieuws/heropstart-sportsector-fase-2-leidraad-voor-een-verantwoorde-heropstart-vanaf-18-mei

Wat is er beslist?

In het ministerieel besluit van 15 mei staat volgende passage: "Regelmatige trainingen en lessen in de buitenlucht die geen fysieke contacten impliceren, in georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of een vereniging, met een groep van maximum 20 personen, steeds in de aanwezigheid van een trainer of een meerderjarige toezichter, en met respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon."

Deze generieke richtlijn houdt in dat, aanvullend op wat toegelaten is in fase 1, vanaf fase 2 ook georganiseerde sportactiviteiten in de openlucht zouden toegelaten worden met maximaal 20 personen. Bij deze groep moet er verplicht een sportbegeleider aanwezig zijn, die meegerekend wordt in het maximum aantal van 20 personen. Dit hoeven niet steeds dezelfde 20 personen te zijn. Bijkomend moet de onderlinge afstand van 1,5 meter tussen sporters steeds worden gegarandeerd.

Advies aantal sporters op 1 sportinfrastructuur

Om de afstandsregels beter te kunnen respecteren en overbevolking van de beschikbare ruimte te vermijden, adviseert de klankbordgroep om er op toe te zien dat de beschikbare sportinfrastructuur minstens 30m² per deelnemer kan waarborgen. Dit komt overeen met een bezetting van max. 20 personen op een klassiek (outdoor-) basketbalterrein.

Voor bepaalde sporten waarbij er in normale omstandigheden nauwelijks of geen kans is op onderlinge interactie en lichamelijk contact is deze perimeter overdreven en zou een uitzondering voorzien moeten worden. Bij dergelijke activiteiten binnen een afgebakende zone voor één persoon, adviseert de klankbordgroep dat de beschikbare sportoppervlakte minimaal 10m² per aanwezige sporter moet waarborgen en dat het materiaal tussen opeenvolgende gebruikers ontsmet moet worden.

Richtlijnen ivm het desinfecteren

Gewone schoonmaak is ontoereikend

De overdracht van het Coronavirus gebeurt via druppels die ontstaan bij hoesten en niezen. Deze kunnen ook oppervlakten besmetten via dewelke het virus kan worden doorgegeven. Aangezien het Coronavirus enkele dagen kan overleven afhankelijk van de ondergrond, is een goede omgevingshygiëne even belangrijk als een goede persoonlijke hygiëne om besmetting te voorkomen. Wetenschappelijke bronnen wijzen uit dat  reiniging met klassieke detergenten onvoldoende is om Coronavirussen effectief te verwijderen. Daarom is het belangrijk om na de gewone schoonmaak ook een desinfecterende schoonmaak uit te voeren. Vuil kan echter de werking van desinfectantia verminderen.  Daarom is het belangrijk om eerst de standaard schoonmaak uit te voeren gevolgd door een reiniging met een desinfecterend middel.

Ethanol 70%

Een concentratie van 70% alcohol is effectief om coronavirussen te doden. Het percentage van 70% is uitermate belangrijk. Bij een te hoge concentratie zal er een beschermende werking optreden van de eiwitmantel rond het virus. Een te lage concentratie is ook onvoldoende. Belangrijk is dus om dit product niet te mengen met overige schoonmaakmiddelen of desinfectans omdat hierdoor de concentratie verstoord wordt.

Natriumhypochloriet

Dit is een dure naam voor Bleekwater of Javel.  De oplossing kan gemaakt worden uitgaand van Bleekwater en kraantjeswater, op het moment van het gebruik.  Je kan een simpele vuistregel nemen dat 40ml huishoudelijk bleekwater (Javel) per liter de vereiste concentratie is om tot een ontsmettende werking te komen. Het enige nadeel van dit wijdverspreid product is dat deze kleurgevoelig is voor textiel en de nodige omzichtigheid geboden is in het toepassingsgebied. Denk aan bureaustoelen, tapijten en kledij.

Juiste aanpak voor ontsmetting

Vuil kan de werking van ontsmettingsmiddel verhinderen. Alvorens te starten met de ontsmetting is het belangrijk om de klassieke schoonmaak uit te voeren zodat alle oppervlakte vuil-, stof- en -vetvrij zijn in de mate van het mogelijke. De palen, manden en vloerplaten komen rechtsreeks vanuit de zalen en doordat we trainen op kunstgras verwachten we niet dat het materiaal erg vuil wordt. Wel vragen we als de vloerplaten terug in de kantine worden gezet met wat papier de rubberen bolletjes van de vloerplaat te vegen.

Het ontsmetten

De handen => spuit 1 maal met de verstuiver de desinfectievloeistof in 1 hand. Zet de verstuiver terug op zijn plaats. Wrijf de desinfectievloeistof goed uit met beide handen, zeker ook tussen de vingers, gedurende ongeveer 1 min. Laat drogen aan de buitenlucht. Gebruik geen papier of handdoek om de handen te drogen.

Het materiaal => spuit 1 dosis per 50 cm lengte voor de palen en per 20 op 20 cm voor andere oppervlakten. Nadat de oppervlakte is bevochtigd neem een wegwerp doek van de rol en wrijf de desinfecteervloeistof goed uit. Laat drogen aan de lucht.

Nadat het materiaal werd gedesinfecteerd vergeet niet om ook uw handen te desinfecteren alvorens het materiaal terug aan te raken.

BELANGRIJK

De desinfecteermiddelen die we gebruiken zijn gebaseerd op minstens 70% ethanol. Ethanol is een alcohol en een perfect oplosmiddel. Ethanol en ons kunstgras gaan echt niet samen. Alle desinfecteringsactiviteiten (handen of materiaal) gebeuren NAAST het kunstgrasveld en NOOIT op het kunstgrasveld.

Richtlijnen heropstart Voorwaarts trainingen vanaf 26 mei 2020

Algemeen

Met de nodige beperkingen en volgens alle voorschriften en adviezen waarover we beschikken zal het terug mogelijk zijn om trainingen in te plannen in Twizzit op het kunstgrasveld vanaf dinsdag 26 mei 2020.

De eerste beperking is dat slechts 1 jeugdreeks kan trainen op het kunstgrasveld tijdens dezelfde trainingsuren. Maw in 1 trainingsblok mixen we geen verschillende U-reeksen. Het bestuur is akkoord dat de U08 en U10 als 1 jeugdreeks wordt beschouwd. Tevens mogen U14 en U16 samen trainen.

Ons kunstgrasveld bestaat uit twee korfbalvelden gescheiden door een krachtbalveld. Het krachtbalveld beschouwen we als de corridor om het veld te betreden en te verlaten of naar het materiaalkot te gaan. Deze corridor moet steeds vrij blijven en kan niet gebruikt worden voor trainingen.

Per korfbalveld kan er 1 groep van maximaal 20 personen trainen. Bij deze groep moet er verplicht een sportbegeleider aanwezig zijn, die meegerekend wordt in het maximum aantal van 20 personen. Dit hoeven niet steeds dezelfde 20 personen te zijn. Bijkomend moet de onderlinge afstand van 1,5 meter tussen sporters steeds worden gegarandeerd. De groep blijft steeds op hetzelfde veld. Er wordt niet gewisseld van veld of groep tijdens de training.

De TM’s zullen de trainingen inplannen in Twizzit afhankelijk van de interesse en beschikbaarheid van spelers en trainer(s). Bij het inplannen van de trainingsduur hou er rekening mee dat je zeker 15 tot 20 nodig hebt om het materiaal naar het veld te brengen en terug op te bergen. Dus voorzie zeker een extra 30 min bovenop de trainingstijd. Tussen twee trainingen is er steeds 30 min zodat verschillende (jeugd)groepen niet op hetzelfde moment aanwezig zijn.

Toeschouwers zijn niet toegestaan. Natuurlijk kunnen wij niemand verbieden in het Fort rond te wandelen maar we zullen niet toestaan dat iemand als toeschouwer de trainingen volgt aan de omheining.

Het bestuur heeft beslist dat de kantine gesloten blijft met uitzondering van de toiletten die kunnen gebruikt worden als de nood groot is maar steeds met het bewaren van de nodige afstand. Dit wil zeggen dat de dames-, respectievelijk herentoilet kan gebruikt worden door 1 persoon tegelijkertijd.

Het volgende korfbalmateriaal wordt gestockeerd in de kantine: palen, manden, vloerplaten en ballen. Het wordt ten zeerste aangeraden om zo weinig mogelijk ander materiaal te gebruiken tijdens de training.

Richtlijnen voor onze spelers/speelsters en hun ouders

 • Kom op tijd naar Voorwaarts. Maximaal 10 minuten voor de start van je training ben je aanwezig. Omkleden/douchen kan niet.
 • Iedereen komt langs de Fort-kant naar het terrein. De kantinedeur langs de Jacob de Roorestraat blijft dicht.
 • Ouders worden gevraagd om de deurkant en het pad naar het veld vrij te laten en ten allen tijden de afstandsregel van 1.5 meter te respecteren. We vragen met veel aandrang dat als ouders of begeleiders hun kinderen wensen te vergezellen tot aan de kantine, zij direct terug vertrekken.
 • Breng je eigen drinkbus mee waar duidelijk je naam opstaat. De drinkbus heeft een draaistop zodat je de drinkbus kan openen en sluiten zonder het gedeelte aan te raken dat in je mond gaat.
 • Na de training vertrekt iedereen onmiddellijk.

Richtlijnen voor de start van de training

 • Volgens de beurtrol in Twizzit zal de kantineverantwoordelijke de buitendeur aan de Fort-kant openen ongeveer 15 min voor aanvang van de eerste training en de ontsmettingsmiddelen klaarzetten op een tafel aan de buitendeur. Indien nodig vul de verstuivers bij.
 • Alleen de toiletten zijn toegankelijk voor noodgevallen. Kantine en kleedkamer blijven afgesloten. Kantineverantwoordelijke controleert of er nog voldoende vloeibare handzeep aanwezig is in de toiletten.
 • Per ploeg die traint zal er 1 TM aanwezig zijn, naast het veld, die optreedt als algemene coördinator en de sociale afstandsregels van ouders, spelers, trainers in het oog houdt.
 • Voor de start van de training zullen de trainer(s) en TM het materiaal dat zal worden gebruikt tijdens de training desinfecteren in de kantine.
 • Trainers en TM leggen materiaal klaar aan het kunstgrasveld.
 • Voor de jongste jeugd zullen de trainers ook het materiaal moeten opstellen. Bij de oudere (jeugd)leden nemen de personen die gaan trainen aan deze paal, een paal, mand, vloerplaat en bal en stellen deze op. Dit groepje zal de gehele training enkel dit materiaal gebruiken.
 • Leg het materiaal klaar met voldoende ruimte tussen elkaar zodat het ophalende groepje ook voldoende afstand kan houden.
 • Indien de trainer ander materiaal wenst te gebruiken tijdens de training dan moet dit materiaal ook worden gedesinfecteerd voor de training.

Richtlijnen tijdens de training

 • De sociale afstandsregel is op elk moment van toepassing. Trainen in wedstrijdvorm is dus niet toegelaten.
 • Het meest eenvoudige principe om de 1.5 meter afstand te respecteren is om te trainen met 2 (jeugd)leden per paal, met 1 bal dewelke de hele training wordt gebruikt door hetzelfde groepje. Maar dat is geen verplichting. De verplichte regel is afstand houden. Er mag en kan met bijv met een trio getraind geworden aan 1 paal.
 • Zorg ervoor dat spelers zo weinig mogelijk het materiaal aanraken.
 • Maak geen gebruik van de dug-outs, stoelen, banken, …

Richtlijnen na de training

 • Palen, manden, vloerplaten en ballen worden teruggebracht naar de kantine door de personen die aan die paal hebben getraind. Voor de jongste jeugdleden helpen de TM en trainer(s).
 • Ander materiaal wordt door de trainer(s) naar het materiaalkot gebracht.
 • Na elke training is het veld volledig opgeruimd en het materiaal opgeborgen.
 • Ook na de training respecteert iedereen de afstand van minstens 1,5m ten opzichte van andere personen.

Richtlijnen voor de TM’s/trainers

 • De trainers en TM’s zijn verantwoordelijk voor het opvolgen van de richtlijnen.
 • Mensen die onder eenzelfde dak wonen of tot een zelfde “bubbel” behoren, vormen bij voorkeur een groepje.
 • Elk groepje traint de volledige training met dezelfde bal.
 • Zorg ervoor dat de spelers 1,5m afstand respecteren. Pas je trainingen ook in die zin aan.

Richtlijnen voor iedereen

 • Personen die zich niet lekker voelen en/of ziekteverschijnselen vertonen (hoesten, niezen, koorts, …) moeten thuis blijven. Ook wanneer je ziek bent geweest respecteer je een periode van 14 dagen waarin je niet naar Voorwaarts komt.
 • Blijf steeds de geldende richtlijnen volgen: was of desinfecteer je handen regelmatig. Schud geen handen met elkaar. Blijf op 1,5m afstand. Als je toch moet hoesten/niezen doe het dan in je shirt of elleboog.

VEEL SUCCES

Anton De Loose

Iov Het Voorwaarts bestuur

Graag zou ik, indien het natuurlijk mogelijk is, de mapjes met de spelerslicenties terug willen hebben.

Jullie mogen die in mijn brievenbus komen steken, dat is geen probleem : Rozenhof 29 - 2650 Edegem.

De spelers waarvan hun spelerslicentie vervalt op 30/06/2020 heb ik een mailtje verstuurd om een Medische Verklaring in te vullen of indien men liever naar de dokter gaat een Medisch Attest (dit is echter niet verplicht, een verklaring volstaat).

Gelieve niet te vergeten een 'recente' pasfoto, die heb ik ook nodig.

Wat de zaalballen betreft, om die terug in te leveren, spreken we later nog wel af ...

Hopelijk zijn jullie nog allemaal in goede gezondheid en blijft gezond, tot later.

José Vanheerentals

Voorwaarts kan opnieuw een talentrijke aanvulling van de topgroep voorstellen. Sarah Goethals (20) komt over van Scaldis en zal zo de selectie van coaches Cordon en Lenaerts versterken.

Sarah is een behendige speelster met nog veel groeipotentieel en past volledig in de talentvolle en ambitieuze topgroep van Voorwaarts.

 

Welkom Sarah!

Eerder hadden we reeds gemeld dat Mon Van Hove is overleden. Voor velen niet direct een bekende naam maar voor de iets oudere lezers zonder twijfel een klinkende naam in onze Voorwaarts geschiedenis.

Maar wie was Mon Van Hove?

"Flubberen Mon" is een speler die het publiek telkens weer spektakel brengt. Vooral als spelverdeler heeft hij zijn strepen verdiend. ln '67 speelde hij zo geweldig, dat hij begin '68 met overweldigende meerderheid tot "korfballer van het jaar" werd uitgeroepen.

Deze beschrijving konden we terug vinden in de VW “50 jaar” jubileum uitgave van het jaar 1972.

Het volledige artikel kan u lezen door op de foto te klikken hieronder.

Gezien de uitzonderlijke omstandigheden werd de begrafenis enkel bijgewoond door de naaste familieleden.

De club wenst de familie veel sterkte in deze moeilijke periode.

 

We vernamen het overlijden op 83 jarige leeftijd van ex-Voorwaarts speler Mon Van Hove.

Hij was tientallen keren internationaal en hij was tevens de eerste korfballer die in 1967 de titel "Korfballer van het Jaar" kreeg.

In de korfbalwereld kreeg hij de bijnaam "Flubberen Mon".

Wij bieden Suzy en dochter Patsy onze innige deelneming aan met dit verlies.

De talentvolle Liam Van Hoof (18) komt over van Scaldis en zal de topgroep van Voorwaarts versterken. Liam was het afgelopen seizoen een vaste waarde in het eerste team van Scaldis en is ook speler van het nationale U19 team waar hij met onze getalenteerde dames (Imke en Elin Loos, Tine Van Dyck) in de selectie zit.

Liam Van Hoof is een aanvallend ingestelde speler en was goed voor 42 doelpunten in de Promoleague afgelopen zaalseizoen.

De technische cel van Voorwaarts is blij Liam aan de selectie te kunnen toevoegen en onderstreept zo haar sportieve ambities om de komende jaren opnieuw bij de top van België aan te sluiten.

Welkom bij Voorwaarts!

Christoph Hellemans (28) zal volgend seizoen terug in het groen-wit aantreden. Afgelopen seizoen maakte hij even de overstap naar Borgerhout/GW, maar voordien was hij al sinds seizoen 2014-2015 bij Voorwaarts aan de slag.

 

“We zijn blij Christoph terug in onze rangen te hebben”, geeft de technische cel van Voorwaarts aan. “Hij is een polyvalente speler die bovendien veel scorend vermogen heeft.”

 

“Ik kijk uit naar de nieuwe uitdaging die bij Voorwaarts ligt” vertelt Christoph. “Met de mix van een aantal jeugdige talenten en een paar vaste waarden denk ik dat Voorwaarts een team met karakter heeft. Ik ga graag de uitdaging aan om deze ploeg mee te laten groeien”

Christoph Hellemans vervoegt de selectie die vanaf seizoen 2020-2021 in handen komt van Ilja Cordon en Mitch Lenaerts.

VOORWAARTS is een Trooper-vereniging.

U kan vanaf nu Voorwaarts steunen door uw online aankopen via onze Trooperpagina te doen. https://www.trooper.be/voorwaarts

Per aankoop dat u via onze pagina doet, gaat er een percentje naar onze club. Dit bedrag wordt door het bedrijf achter de webshop betaald. U betaalt altijd hetzelfde onafhankelijk hoe u de webshop bereikt. Maar als u via onze Trooperpagina naar de webshop doorklikt,.... steunt u de club. Er zijn echt ontelbare webshop te vinden op onze Trooperpagina. Probeer het maar eens uit.

https://www.trooper.be/voorwaarts

U kan ook de TROOPERBOT (AKA Botje) installeren.

Wat doet hij voor u? U begint te shoppen. Telkens u op een Troopershop komt, zal hij verschijnen en zeggen: “bliep, bliep, Troopershop gevonden.”. U klikt om Trooper te activeren.

Meer informatie vindt u via deze link https://www.trooper.be/trooperbot

Veel succes en maak Trooper je beste vriend,

Anton

VOORWAARTS is een Trooper-vereniging.

Aankopen doen online? Ga dan eerste via:

https://www.trooper.be/voorwaarts

Zo steun je onze club!

© 2019, website powered by Twizzit.com