Op 23 maart 2018 heeft de Jaarlijkse Algemene Vergadering plaats om 20.00 uur in de kantine.

Hierbij de dagorde : 


1/  openingswoord van de voorzitter

2/  verslag van de vorige Algemene Vergadering

3/  verslag van het verlopen jaar : bestuur & jeugdbestuur

4/  financieel verslag van het verlopen jaar : verslag van de kascommissie , inkomsten en uitgave

5/  kwijting kascommissie 2017

6/  aanstelling kascommissie 2018

7/  kwijting bestuursleden

8/  verkiezing bestuursleden : uittredend en herkiesbaar voor 2 jaar :

Daelmans Yves - Everaert Kathy - Naessens Patricia - Pelgrims Carina & Van Rompaey Dirk

9/  rondvraag : vragen kunnen schriftelijk of per mail ingediend worden aan het secretariaat en dit voor 17 maart 2018.

Op de Jaarlijkse Algemene Vergadering zijn alle leden uitgenodigd, alsook de ouders van onze jeugdleden.

José