Beste Voorwaartsers/Edegemmers,

De corona updates bevatten met de dag strengere maatregelen want stellingen die vorige week donderdag nog door overheidsinstanties werden ingenomen mbt jeugdsport, zijn vandaag weerom bijgesteld door de bijkomende maatregelen van de Vlaamse Overheid.

Georganiseerd sporten mag niet meer (zowel wedstrijden als trainingen) voor iedereen boven de 12 jaar. Een maatregel die alvast tot 19 november van toepassing is, maar officieel zonder einddatum werd uitgevaardigd.

Aangezien het virus ook tot positieve gevallen binnen onze vereniging heeft geleid, we het aantal afmeldingen sterk zien stijgen en dat we gevolg willen geven aan de oproep van de overheid om de sociale contacten absoluut tot een minimum te beperken, hebben we als bestuur beslist om ook de activiteiten voor U8, U10 en U12 voorlopig en per direct te stoppen.

Hopelijk dragen we op die manier ons steentje bij zodat het virus kan teruggedrongen worden en dat we weer snel aan het sporten kunnen gaan en onze verenigingsleven opnieuw kunnen opstarten.

Hou contact met elkaar via alternatieve vormen, zorg goed voor elkaar en blijf gezond!

We volgen de overheidsmaatregelen op de voet op en zullen communiceren van zodra de sportsector terug wat beweegruimte krijgt.

 

Yves 

Voorzitter