Voorwaarts Korfbal Club

Het volgende model mondmasker werd toegevoegd aan het bestelformulier.

Bestelformulier kan u openen met deze link https://app.twizzit.com/v2/public/form/8f4b11f25d3922b7a874619dde07c56b

Met vriendelijke groet,

Anton

Een nieuwe update namens het bestuur met aandacht voor de heropstart van de trainingen, maar voornamelijk over de oprichting van een nieuwe vereniging!

 

Hierbij een nieuwe lijst met vervallen produkten uit de kantine.

Deze produkten kunnen overgenomen worden aan 1.00 euro per stuk.

- 47 blikjes Ice Tea = vervallen 06/2020

- 16 blikjes Ice Tea Zero = vervallen 07/2020

- 48 blikjes Bruis Water = vervallen 06/2020

- 34 flesjes Carlsberg = vervallen 31/07/2020

Ook nog 1 produkrt dat vervallen is begin dit jaar, aan 0.10 euro.

- 48 blikjes Jupiler O % 

Wie graag iets overkoopt kan een mailtje sturen naar : vanheerentalsjose@belgacom.net.

Dan kunnen we een afspraak maken hoe alles zo goed mogelijk kan verlopen.

De betaling kan later gebeuren in betere tijden ...    

Nu de belastingen eraan komen ... wie moet een Fiscaal Attest hebben voor de Sportweek 2019.

Alleen voor de deelnemers onder de 12 jaar is zo'n Fiscaal Attest geldig.

Graag een mailtje naar : vanheerentalsjose@belgacom.net of voorwaarts@korfbal.be

Groetjes José

Heropstart sportsector fase 2 - Leidraad voor een verantwoorde heropstart vanaf 18 mei

Bron: https://www.vlaamsesportfederatie.be/nieuws/heropstart-sportsector-fase-2-leidraad-voor-een-verantwoorde-heropstart-vanaf-18-mei

Wat is er beslist?

In het ministerieel besluit van 15 mei staat volgende passage: "Regelmatige trainingen en lessen in de buitenlucht die geen fysieke contacten impliceren, in georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of een vereniging, met een groep van maximum 20 personen, steeds in de aanwezigheid van een trainer of een meerderjarige toezichter, en met respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon."

Deze generieke richtlijn houdt in dat, aanvullend op wat toegelaten is in fase 1, vanaf fase 2 ook georganiseerde sportactiviteiten in de openlucht zouden toegelaten worden met maximaal 20 personen. Bij deze groep moet er verplicht een sportbegeleider aanwezig zijn, die meegerekend wordt in het maximum aantal van 20 personen. Dit hoeven niet steeds dezelfde 20 personen te zijn. Bijkomend moet de onderlinge afstand van 1,5 meter tussen sporters steeds worden gegarandeerd.

Advies aantal sporters op 1 sportinfrastructuur

Om de afstandsregels beter te kunnen respecteren en overbevolking van de beschikbare ruimte te vermijden, adviseert de klankbordgroep om er op toe te zien dat de beschikbare sportinfrastructuur minstens 30m² per deelnemer kan waarborgen. Dit komt overeen met een bezetting van max. 20 personen op een klassiek (outdoor-) basketbalterrein.

Voor bepaalde sporten waarbij er in normale omstandigheden nauwelijks of geen kans is op onderlinge interactie en lichamelijk contact is deze perimeter overdreven en zou een uitzondering voorzien moeten worden. Bij dergelijke activiteiten binnen een afgebakende zone voor één persoon, adviseert de klankbordgroep dat de beschikbare sportoppervlakte minimaal 10m² per aanwezige sporter moet waarborgen en dat het materiaal tussen opeenvolgende gebruikers ontsmet moet worden.

Richtlijnen ivm het desinfecteren

Gewone schoonmaak is ontoereikend

De overdracht van het Coronavirus gebeurt via druppels die ontstaan bij hoesten en niezen. Deze kunnen ook oppervlakten besmetten via dewelke het virus kan worden doorgegeven. Aangezien het Coronavirus enkele dagen kan overleven afhankelijk van de ondergrond, is een goede omgevingshygiëne even belangrijk als een goede persoonlijke hygiëne om besmetting te voorkomen. Wetenschappelijke bronnen wijzen uit dat  reiniging met klassieke detergenten onvoldoende is om Coronavirussen effectief te verwijderen. Daarom is het belangrijk om na de gewone schoonmaak ook een desinfecterende schoonmaak uit te voeren. Vuil kan echter de werking van desinfectantia verminderen.  Daarom is het belangrijk om eerst de standaard schoonmaak uit te voeren gevolgd door een reiniging met een desinfecterend middel.

Ethanol 70%

Een concentratie van 70% alcohol is effectief om coronavirussen te doden. Het percentage van 70% is uitermate belangrijk. Bij een te hoge concentratie zal er een beschermende werking optreden van de eiwitmantel rond het virus. Een te lage concentratie is ook onvoldoende. Belangrijk is dus om dit product niet te mengen met overige schoonmaakmiddelen of desinfectans omdat hierdoor de concentratie verstoord wordt.

Natriumhypochloriet

Dit is een dure naam voor Bleekwater of Javel.  De oplossing kan gemaakt worden uitgaand van Bleekwater en kraantjeswater, op het moment van het gebruik.  Je kan een simpele vuistregel nemen dat 40ml huishoudelijk bleekwater (Javel) per liter de vereiste concentratie is om tot een ontsmettende werking te komen. Het enige nadeel van dit wijdverspreid product is dat deze kleurgevoelig is voor textiel en de nodige omzichtigheid geboden is in het toepassingsgebied. Denk aan bureaustoelen, tapijten en kledij.

Juiste aanpak voor ontsmetting

Vuil kan de werking van ontsmettingsmiddel verhinderen. Alvorens te starten met de ontsmetting is het belangrijk om de klassieke schoonmaak uit te voeren zodat alle oppervlakte vuil-, stof- en -vetvrij zijn in de mate van het mogelijke. De palen, manden en vloerplaten komen rechtsreeks vanuit de zalen en doordat we trainen op kunstgras verwachten we niet dat het materiaal erg vuil wordt. Wel vragen we als de vloerplaten terug in de kantine worden gezet met wat papier de rubberen bolletjes van de vloerplaat te vegen.

Het ontsmetten

De handen => spuit 1 maal met de verstuiver de desinfectievloeistof in 1 hand. Zet de verstuiver terug op zijn plaats. Wrijf de desinfectievloeistof goed uit met beide handen, zeker ook tussen de vingers, gedurende ongeveer 1 min. Laat drogen aan de buitenlucht. Gebruik geen papier of handdoek om de handen te drogen.

Het materiaal => spuit 1 dosis per 50 cm lengte voor de palen en per 20 op 20 cm voor andere oppervlakten. Nadat de oppervlakte is bevochtigd neem een wegwerp doek van de rol en wrijf de desinfecteervloeistof goed uit. Laat drogen aan de lucht.

Nadat het materiaal werd gedesinfecteerd vergeet niet om ook uw handen te desinfecteren alvorens het materiaal terug aan te raken.

BELANGRIJK

De desinfecteermiddelen die we gebruiken zijn gebaseerd op minstens 70% ethanol. Ethanol is een alcohol en een perfect oplosmiddel. Ethanol en ons kunstgras gaan echt niet samen. Alle desinfecteringsactiviteiten (handen of materiaal) gebeuren NAAST het kunstgrasveld en NOOIT op het kunstgrasveld.

Richtlijnen heropstart Voorwaarts trainingen vanaf 26 mei 2020

Algemeen

Met de nodige beperkingen en volgens alle voorschriften en adviezen waarover we beschikken zal het terug mogelijk zijn om trainingen in te plannen in Twizzit op het kunstgrasveld vanaf dinsdag 26 mei 2020.

De eerste beperking is dat slechts 1 jeugdreeks kan trainen op het kunstgrasveld tijdens dezelfde trainingsuren. Maw in 1 trainingsblok mixen we geen verschillende U-reeksen. Het bestuur is akkoord dat de U08 en U10 als 1 jeugdreeks wordt beschouwd. Tevens mogen U14 en U16 samen trainen.

Ons kunstgrasveld bestaat uit twee korfbalvelden gescheiden door een krachtbalveld. Het krachtbalveld beschouwen we als de corridor om het veld te betreden en te verlaten of naar het materiaalkot te gaan. Deze corridor moet steeds vrij blijven en kan niet gebruikt worden voor trainingen.

Per korfbalveld kan er 1 groep van maximaal 20 personen trainen. Bij deze groep moet er verplicht een sportbegeleider aanwezig zijn, die meegerekend wordt in het maximum aantal van 20 personen. Dit hoeven niet steeds dezelfde 20 personen te zijn. Bijkomend moet de onderlinge afstand van 1,5 meter tussen sporters steeds worden gegarandeerd. De groep blijft steeds op hetzelfde veld. Er wordt niet gewisseld van veld of groep tijdens de training.

De TM’s zullen de trainingen inplannen in Twizzit afhankelijk van de interesse en beschikbaarheid van spelers en trainer(s). Bij het inplannen van de trainingsduur hou er rekening mee dat je zeker 15 tot 20 nodig hebt om het materiaal naar het veld te brengen en terug op te bergen. Dus voorzie zeker een extra 30 min bovenop de trainingstijd. Tussen twee trainingen is er steeds 30 min zodat verschillende (jeugd)groepen niet op hetzelfde moment aanwezig zijn.

Toeschouwers zijn niet toegestaan. Natuurlijk kunnen wij niemand verbieden in het Fort rond te wandelen maar we zullen niet toestaan dat iemand als toeschouwer de trainingen volgt aan de omheining.

Het bestuur heeft beslist dat de kantine gesloten blijft met uitzondering van de toiletten die kunnen gebruikt worden als de nood groot is maar steeds met het bewaren van de nodige afstand. Dit wil zeggen dat de dames-, respectievelijk herentoilet kan gebruikt worden door 1 persoon tegelijkertijd.

Het volgende korfbalmateriaal wordt gestockeerd in de kantine: palen, manden, vloerplaten en ballen. Het wordt ten zeerste aangeraden om zo weinig mogelijk ander materiaal te gebruiken tijdens de training.

Richtlijnen voor onze spelers/speelsters en hun ouders

 • Kom op tijd naar Voorwaarts. Maximaal 10 minuten voor de start van je training ben je aanwezig. Omkleden/douchen kan niet.
 • Iedereen komt langs de Fort-kant naar het terrein. De kantinedeur langs de Jacob de Roorestraat blijft dicht.
 • Ouders worden gevraagd om de deurkant en het pad naar het veld vrij te laten en ten allen tijden de afstandsregel van 1.5 meter te respecteren. We vragen met veel aandrang dat als ouders of begeleiders hun kinderen wensen te vergezellen tot aan de kantine, zij direct terug vertrekken.
 • Breng je eigen drinkbus mee waar duidelijk je naam opstaat. De drinkbus heeft een draaistop zodat je de drinkbus kan openen en sluiten zonder het gedeelte aan te raken dat in je mond gaat.
 • Na de training vertrekt iedereen onmiddellijk.

Richtlijnen voor de start van de training

 • Volgens de beurtrol in Twizzit zal de kantineverantwoordelijke de buitendeur aan de Fort-kant openen ongeveer 15 min voor aanvang van de eerste training en de ontsmettingsmiddelen klaarzetten op een tafel aan de buitendeur. Indien nodig vul de verstuivers bij.
 • Alleen de toiletten zijn toegankelijk voor noodgevallen. Kantine en kleedkamer blijven afgesloten. Kantineverantwoordelijke controleert of er nog voldoende vloeibare handzeep aanwezig is in de toiletten.
 • Per ploeg die traint zal er 1 TM aanwezig zijn, naast het veld, die optreedt als algemene coördinator en de sociale afstandsregels van ouders, spelers, trainers in het oog houdt.
 • Voor de start van de training zullen de trainer(s) en TM het materiaal dat zal worden gebruikt tijdens de training desinfecteren in de kantine.
 • Trainers en TM leggen materiaal klaar aan het kunstgrasveld.
 • Voor de jongste jeugd zullen de trainers ook het materiaal moeten opstellen. Bij de oudere (jeugd)leden nemen de personen die gaan trainen aan deze paal, een paal, mand, vloerplaat en bal en stellen deze op. Dit groepje zal de gehele training enkel dit materiaal gebruiken.
 • Leg het materiaal klaar met voldoende ruimte tussen elkaar zodat het ophalende groepje ook voldoende afstand kan houden.
 • Indien de trainer ander materiaal wenst te gebruiken tijdens de training dan moet dit materiaal ook worden gedesinfecteerd voor de training.

Richtlijnen tijdens de training

 • De sociale afstandsregel is op elk moment van toepassing. Trainen in wedstrijdvorm is dus niet toegelaten.
 • Het meest eenvoudige principe om de 1.5 meter afstand te respecteren is om te trainen met 2 (jeugd)leden per paal, met 1 bal dewelke de hele training wordt gebruikt door hetzelfde groepje. Maar dat is geen verplichting. De verplichte regel is afstand houden. Er mag en kan met bijv met een trio getraind geworden aan 1 paal.
 • Zorg ervoor dat spelers zo weinig mogelijk het materiaal aanraken.
 • Maak geen gebruik van de dug-outs, stoelen, banken, …

Richtlijnen na de training

 • Palen, manden, vloerplaten en ballen worden teruggebracht naar de kantine door de personen die aan die paal hebben getraind. Voor de jongste jeugdleden helpen de TM en trainer(s).
 • Ander materiaal wordt door de trainer(s) naar het materiaalkot gebracht.
 • Na elke training is het veld volledig opgeruimd en het materiaal opgeborgen.
 • Ook na de training respecteert iedereen de afstand van minstens 1,5m ten opzichte van andere personen.

Richtlijnen voor de TM’s/trainers

 • De trainers en TM’s zijn verantwoordelijk voor het opvolgen van de richtlijnen.
 • Mensen die onder eenzelfde dak wonen of tot een zelfde “bubbel” behoren, vormen bij voorkeur een groepje.
 • Elk groepje traint de volledige training met dezelfde bal.
 • Zorg ervoor dat de spelers 1,5m afstand respecteren. Pas je trainingen ook in die zin aan.

Richtlijnen voor iedereen

 • Personen die zich niet lekker voelen en/of ziekteverschijnselen vertonen (hoesten, niezen, koorts, …) moeten thuis blijven. Ook wanneer je ziek bent geweest respecteer je een periode van 14 dagen waarin je niet naar Voorwaarts komt.
 • Blijf steeds de geldende richtlijnen volgen: was of desinfecteer je handen regelmatig. Schud geen handen met elkaar. Blijf op 1,5m afstand. Als je toch moet hoesten/niezen doe het dan in je shirt of elleboog.

VEEL SUCCES

Anton De Loose

Iov Het Voorwaarts bestuur

Eentje voor jou, eentje voor mij!

In de afbouwstrategie van de coronamaatregelen zal het dragen van mondmaskers een belangrijke rol spelen. Dit in het bijzonder in die situaties waar de afstand van 1,5 meter moeilijk haalbaar is. Ook zelfgemaakte mondmaskers bieden voldoende garantie, zegt viroloog Marc Van Ranst.

U kan vanaf vandaag de enige echte Voorwaarts wasbare (dus herbruikbare) mondmasker bestellen. Er zijn twee modellen/kleuren beschikbaar ofwel helemaal groen ofwel groen en wit.

De mondmasker worden gemaakt naargelang de bestelling binnenkomen. U wordt verwittigd zodra uw bestelling klaar is.

Ook voor de betaling volgen we de algemene aanbeveling om niet cash te betalen maar dit digitaal te doen direct nadat u de bestelling heeft ingegeven.

We verkopen de mondmasker aan 5.5 € per stuk.

Nog even dit. WASINSTRUCTIES

Was de mondmaskers met wasgoed van dezelfde kleur. Zeker voor de eerste wasbeurten de VW mondmaskers niet wassen in je witte maar wel in de bonte was. Op 60 graden en met wasdetergent is in principe genoeg’, zegt Van Ranst. ‘Maar hoe warmer hoe beter, natuurlijk.” Gebruik een kleurenwasmiddel zodat je de kleuren van de bonte was beter beschermd. Vloeibaar of poeder maakt niet uit.

Was je nooit op 60 (of meer) graden of is de wasfrequentie van de gedragen mondmaskers hoger dan je normale wasfrequentie en wil je het milieuvriendelijk houden, dan kan je het ook in kokend water steken met wat detergent er bij. ‘Zo wasten onze grootouders uiteindelijk ook’, aldus de viroloog. Andere mogelijkheid is om na het wassen op lagere temperatuur het stoomstrijkijzer te gebruiken om met veel stoom de laatste virussen te doden.

Op dit moment hebben we geen einddatum voor het bestellen van de mondmaskers in gedachte.

U kan het bestellingsformulier vinden met deze link https://app.twizzit.com/v2/public/form/8f4b11f25d3922b7a874619dde07c56b

Met vriendelijke groet,

Het Voorwaarts bestuur

             

De wafeltjesverkoop loopt nog tot en met zondag 24 mei 2020.
Aarzel niet, en geef je bestellingen door via het inschrijfformulier op Twizzit!
Er is een automatisch betalingssysteem aan gekoppeld, dus jullie hoeven geen cash geld door te geven.

De dozen wafeltjes kunnen afgehaald worden op de club in de week van 1 juni 2020. Als de corona-maatregelen dan nog steeds zo streng zijn, dan zullen wij zeker een veilig systeem voor afhaling uitwerken.

Er zijn momenteel nog niet veel bestellingen via jeugdleden, nochtans wordt de (ver)koper van de meeste dozen wafeltjes beloond met filmtickets!. Dus, verkopen maar!!

Succes met de verkoop!
Het jeugdbestuur.

Wegens de corona-maatregelen zijn wij genoodzaakt heel wat van onze activiteiten te annuleren of uit te stellen. Ook inkomsten van ons clubleven vallen volledig weg…
Om onze club te steunen in deze moeilijke tijden, hebben we beslist om onze wafeltjesverkoop toch te laten doorgaan, want dit kan ook DIGITAAL!

Haal jullie beste verkooptechnieken boven en probeer zoveel mogelijk lekkere wafeltjes te verkopen bij je vrienden, familie, collega's, buren,... Niet persoonlijk langsgaan dus, maar wel via telefoon, sms, mail, whatsapp, telemeeting,…

Hoe kan je bestellingen aan ons doorgeven?
Via deze inschrijving op twizzit: https://app.twizzit.com/v2/public/form/a91dfd21923ead6c7bb89ba202f6116a

Er is een automatisch betalingssysteem aan gekoppeld, dus jullie hoeven geen cash geld door te geven.
Je kan de inschrijvingslink oneindig veel gebruiken, dus meerdere bestellingen plaatsen kan zeker.

De wafeltjesverkoop loopt tot en met zondag 24 mei 2020. Zondagavond moeten alle bestellingen ingediend zijn via twizzit.
De koper van de meeste dozen wafeltjes wordt beloond met filmtickets!
De dozen wafeltjes kunnen afgehaald worden op de club in de week van 1 juni 2020. Als de corona-maatregelen dan nog steeds zo streng zijn, dan zullen wij zeker een veilig systeem voor afhaling uitwerken.

Volgende lekkernijen kunnen besteld worden per doos:
- Zachte wafeltjes vanille – 6€
- Zachte wafeltjes chocolade – 6€
- Frangipane – 7€
- Carré confituur – 7€
- Parijse botergaletjes vanille (harde wafeltjes) – 7€
- Parijse botergaletjes chocolade (harde wafeltjes) – 7€

Succes met de verkoop!
Het jeugdbestuur.

Beste Voorwaartsers,

Onlangs, op 8 april, vierden we onze 98ste verjaardag. Al een gezegende leeftijd, maar we kijken toch wel uit naar de 100 kaarsjes die we in 2022 kunnen uitblazen. Wie had dat gedacht toen we zo’n 25 jaar geleden op een spetterende manier onze 75 jaar gevierd hebben. Het lijkt precies de dag van gisteren.

Een eeuweling worden, is nog specialer en dus gaan we de voorbereidingen voor dit feestjaar reeds starten. Nu we allemaal nog in ons kot vertoeven en tijd hebben om te brainstormen,  lanceren we de voorbereidingen van het feestjaar 2022.

De festiviteiten rond 100 jaar Voorwaarts gaan een heel jaar duren en we willen als bestuur deze activiteiten graag ophangen aan 5 grote dimensies:

 • er moet een groot clubfeest georganiseerd worden
 • we willen graag ook iets blijvends realiseren (en denken daarbij onder andere aan een update van ons logo)
 • als sportclub moet er ook een mooi sportief evenement in het programma zitten
 • niet iedereen kan zich de voorbije 100 jaar voor de geest halen, dus we willen ook graag op 1 of andere manier in de geschiedenis duiken
 • en tot slot moet er natuurlijk ook een “officieel” moment ingepast worden

 

De krijtlijnen zijn er en dus nu zoeken we Voorwaartsers die dit mee willen helpen inkleuren. Dat invullen kan op verschillende manieren: voorstellen formuleren, een sub-projectje coördineren, een helpende hand bieden, …

Heb je zin om mee te helpen of heb je een creatief idee, aarzel dan niet om een berichtje te sturen naar yves.daelmans@me.com 

Alvast bedankt en hopelijk kunnen we samen feestelijk klinken op 100 jaar Voorwaarts!

 

mvg

Yves

VOORWAARTS is een Trooper-vereniging.

U kan vanaf nu Voorwaarts steunen door uw online aankopen via onze Trooperpagina te doen. https://www.trooper.be/voorwaarts

Per aankoop dat u via onze pagina doet, gaat er een percentje naar onze club. Dit bedrag wordt door het bedrijf achter de webshop betaald. U betaalt altijd hetzelfde onafhankelijk hoe u de webshop bereikt. Maar als u via onze Trooperpagina naar de webshop doorklikt,.... steunt u de club. Er zijn echt ontelbare webshop te vinden op onze Trooperpagina. Probeer het maar eens uit.

https://www.trooper.be/voorwaarts

U kan ook de TROOPERBOT (AKA Botje) installeren.

Wat doet hij voor u? U begint te shoppen. Telkens u op een Troopershop komt, zal hij verschijnen en zeggen: “bliep, bliep, Troopershop gevonden.”. U klikt om Trooper te activeren.

Meer informatie vindt u via deze link https://www.trooper.be/trooperbot

Veel succes en maak Trooper je beste vriend,

Anton

Voorwaarts nieuws
VOORWAARTS is een Trooper-vereniging.

Aankopen doen online? Ga dan eerste via:

https://www.trooper.be/voorwaarts

Zo steun je onze club!

Verjaardagen
27/05
JULIENNE LAURENTS
28/05
ANNICK DEKEYSER
Met dank aan onze sponsors
Agenda
  May 2020  
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Respect

© 2019, website powered by Twizzit.com